MISSIE

  

Samenwerken, netwerken en professionaliseren

  

De BeHPR werd gelanceerd om de groep van health professionals werkzaam in de reumatologie te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep, door samenwerking en netwerking mogelijk te maken, opleidingsnoden in te vullen en door professionalisering en innovatie in de zorg na te streven.

DOELSTELLINGEN

  

De BeHPR zet zich in om de volgende doelstellingen te bereiken

  

1.Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken tussen de diverse niet-medische zorgverstrekkers (health professionals) 2. Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de KBVR-SRBR vzw-asbl en andere belanghebbenden 3. Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de representatieve patiëntenorganisaties binnen de reumatologie. 4. Structureel overleg en samenwerking mogelijk maken met de EULAR Health Professionals in Rheumatology.

LID WORDEN

  

Lidmaatschap van de BeHPR is momenteel gratis.

  

Door lid te worden, aanvaardt u dat uw gegevens enkel gebruikt worden in het kader van contacten tussen de BeHPR vzw/asbl en uzelf.